Kiểm định là gì, tổ chức kiểm định là gì

Kiểm định là gì ? Kiểm định an toàn là hoạt động kiểm tra, thử nghiệm, phân tích của đơn vị kiểm định theo qui trình kiểm định nhằm đánh giá tình trạng an toàn của các loại thiết bị theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật.

 

Kiểm định là gì ? Kiểm định an toàn là hoạt động kiểm tra, thử nghiệm, phân tích của đơn vị kiểm định theo quy trình nhất định nhằm đánh giá tình trạng an toàn của các loại thiết bị theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật.

 

Công ty kiểm định an toàn VIETSAF, Các Trung tâm kiểm định 1, 2, 3 ... do cục an toàn lao động - Bộ lao động Thương Binh và xã hội cấp giấy đủ điều kiện được gọi là các tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn.

 

KIỂM ĐỊNH LÀ GÌ ?

A. Phân biệt giữa kiểm định kỹ thuật an toàn - Kiểm định chất lượng công trình xây dựng - Hiệu chuẩn

1. Kiểm định kỹ thuật an toàn: Là hoạt động kỹ thuật thực hiện theo quy trình nhất định ( gọi là quy trình kiểm định) nhằm đánh giá và xác nhận sự phù hợp về tình trạng kỹ thuật an toàn của đối tượng kiểm định theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật.

2. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng: Là hoạt động kiểm tra, xác định chất lượng của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế và quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thông qua việc thí nghiệm kết hợp với việc xem xét, đánh giá hiện trạng bằng trực quan.

3. Hiệu chuẩn: Hiệu chuẩn là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo (tức là việc so sánh phương tiện đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật của thiết bị đo kiểm). 

Có thể bạn quan tâm

   * Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

   * Kiểm định thiết bị chịu áp lực: Nồi: Nồi hơi, bình khí nén ...

   * Kiểm định thiết bị nâng hạ: Cầu trục, cổng trục, xe nâng ...

  * Kiểm định thang máy, thang cuốn

 

B. Khi nào phải kiểm định, hiệu chuẩn

Nếu bạn có nhu cầu kiểm định an toàn, kiểm định xây dựng xin liên hệ với VIETSAF. Còn nếu bạn muốn hiệu chuẩn thiết bị thì liên hệ với Trung tâm kiểm định, hiệu chuẩn - Bộ khoa học và công nghệ. Cục an toàn lao động - Bộ lao động không quản lý về hiệu chuẩn thiết bị.

1. Đối với kiểm định kỹ thuật an toàn:

Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động bắt buộc phải kiểm định được qui định tại thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động Thương binh và Xã hội 

a. Kiểm định an toàn lần đầu:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn sau khi lắp đặt trước khi đưa vào sử dụng lần đầu.

b. Kiểm định an toàn định kỳ:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn khi hết thời hạn của lần  kiểm định trước.

c. Kiểm định an toàn bất thường:

Là hoạt động đánh giá tình trạng kỹ thuật an toàn thiết bị theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong các trường hợp sau:

- Sau khi sửa chữa, nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng tới tình trạng kỹ thuật an toàn của thiết bị;

- Sau khi thay đổi vị trí lắp đặt;

- Khi sử dụng lại các bình đã nghỉ hoạt động từ 12 tháng trở lên(đối với thiết bị chịu áp lực);

- Khi có yêu cầu của cơ sở sử dụng hoặc cơ quan có thẩm quyền.

2. Đối với kiểm định chất lượng công trình xây dựng

a. Khi công trình xảy ra sự cố hoặc có khiếm khuyết về chất lượng;

b. Khi có tranh chấp về chất lượng công trình xây dựng;

c. Kiểm định định kỳ công trình xây dựng trong quá trình sử dụng;

d. Cải tạo, nâng cấp hoặc kéo dài tuổi thọ công trình xây dựng;

đ. Phúc tra chất lượng công trình xây dựng khi có nghi ngờ về chất lượng;

e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Đối với hiệu chuẩn:

Khác biệt giữa kiểm định an toàn là bắt buộc còn hiệu chẩn là tự nguyện.

(Nếu bạn thích bài viết kiểm định là gì, hãy chia sẻ với bạn bè ...)

 

Có thể bạn quan tâm

Kiểm định an toàn thiết bị

Siêu âm mối hàn, kiểm định chống sét

Tư vấn xây dựng, giám sát an toàn              

Video - Hình ảnh an toàn, tai nạn lao động

Huấn luyện & đào tạo an toàn

Trang thiết bị kiểm định