HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

 

VIETSAF liên tục mở lớp huấn luyện an toàn lao động, đào tạo, hướng dẫn cách sử dụng và vận hành an toàn thiết bị cho các bộ quản lý, người lao động theo thông tư số 27/2013/TT-BLTTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Có thể bạn quan tâm

   * Kiểm định thang máy, thang cuốn

   * Kiểm định thiết bị chịu áp lực: Nồi: Nồi hơi, bình khí nén ...

   * Kiểm định thiết bị nâng hạ: Cầu trục, cổng trục, xe nâng ...

  

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG BAO GỒM PHẦN LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH

+ Người quản lý phụ trách an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế, an toàn, vệ sinh viên trong cơ sở sản xuất, kinh doanh phải tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cấp giấy chứng nhận(chứng chỉ an toàn lao động) sau khi kiểm tra, sát hạch đạt yêu cầu.

+ Người lao động có hợp đồng hoặc làm việc không theo hợp đồng  lao động đều phải được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động trước khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động và được cấp thẻ an toàn.

+ Việc huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động phải phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng ngành nghề, vị trí công việc, quy mô lao động và không gây khó khăn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Quí vị có thể tham khảo một số khóa học cơ bản dưới đây.

 

Huấn luyện an toàn lao động lý thuyết
Huấn luyện an toàn lao động phần lý thuyết
Huấn luyện an toàn lao động thực hành
Huấn luyện an toàn lao động phần thực hành

 

Các khóa học an toàn lao động cơ bản

- Đào tạo lái xe nâng, vận hành xe nâng hàng an toàn

- Vận hành an toàn cần trục ô tô, bánh xích, cần trục tháp

- Điều khiển Cầu trục - Cổng trục an toàn

- Lái máy xúc, máy thi công an toàn

- Hướng dẫn vận hành máy nén khí

- Vận hành an toàn nồi hơi  

- An toàn hệ thống điện

- Huấn luyện an toàn lao động chung

 
 

Có thể bạn quan tâm

  
C