Kiểm tra không phá hủy: Kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá hủy

 

KIỂM TRA KHÔNG PHÁ HỦY NDT : KIỂM TRA MỐI HÀN, KIỂM TRA VẬT THỂ

 

VIETSAF cung cấp các dịch vụ kiểm tra mối hàn bằng phương pháp kiểm tra không phá hủy cho tập đoàn SAMSUNG khi xây dựng nhà máy tại Thái Bắc Ninh, Thái Nguyên cùng nhiều đơn vị khác. Ngoài ra chúng tôi còn kiểm định van an toàn, định áp kế … 

Kiểm tra không phá huỷ NDT (Non-Destructive Testing) bao gồm các phương pháp dùng để kiểm tra mối hàn, đánh giá các sản phẩm, công trình mà không làm ảnh hưởng đến khả năng sử dụng của chúng. Sau khi kiểm tra không phá huỷ, đối tượng kiểm tra không bị thay đổi về hình dạng, kích thước, các tính chất cơ- lí -hoá và vẫn có thể sử dụng theo các mục đích thiết kế ban đầu. Đối với lĩnh vực thử nghiệm phá huỷ, sau khi thử nghiệm, mẫu bị phá huỷ và không còn được sử dụng theo các mục đích thiết kế ban đầu nữa.

 

Kiểm tra không phá huỷ gồm nhiều phương pháp khác nhau. Sau đây là 05 phương pháp cơ bản

  1. Siêu âm mối hàn, siêu âm vật thể (Ultrasonic test - UT) 
  2. Chụp ảnh bức xạ hay còn gọi là chụp phim, Chụp X-ray (Radiographic test - RT) 
  3. Kiểm tra bằng chất lỏng thẩm thấu (Penetrant test - PT) 
  4. Kiểm tra bằng bột từ (Magnetic particle test - MT)
  5. Kiểm tra bằng dòng điện xoáy (Eddy Current Testing – ET)

 

Dịch vụ: Kiểm tra, siêu âm mối hàn, thẩm thấu, Chụp X ray (Xem thêm ...)

 

Kiểm tra không phá hủy NDT - Siêu âm chiều dày

Kiểm tra không phá hủy NDT - Siêu âm chiều dày

Kiểm tra không phá hủy - Siêu âm mối hàn

Kiểm tra không phá hủy siêu âm mối hàn

Các dịch vụ kiểm tra không phá hủy: Kiểm tra mối hàn, kiểm tra vật thể rèn, đúc ... 

        Chi tiết ...

 

Dịch vụ: Kiểm định van an toàn, kiểm định áp kế (Xem thêm...)

 

Kiểm định van an toàn

Kiểm định van an toàn cho nồi hơi, bình tích áp

Kiểm định áp kế

Kiểm định áp kế cho các thiết bị chịu áp lực

 

Kiểm định van an toàn, kiểm định áp kế được thực hiện tại hiện trường hoặc phòng thí nghiệm. Quí vị có thể xem đầy đủ các bước căn van an toàn thông qua hình ảnh ...

Chi tiết ...

  

 

Có thể bạn quan tâm