Tư vấn xây dựng, Tư vấn giám sát công trình thi công xây dựng

 

VIETSAF cung dịch vụ tư vấn xây dựng thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp. Tư vấn xây dựng giám sát thi công và lắp đặt thiết bị. Tổ chức đấu thầu, chấm thầu, thiết kế cho các đơn vị như GELEXIMCO, Tập đoàn Hà Đô, Trung tâm văn hóa Kinh Bắc…

Có thể bạn quan tâm

   * Kiểm định thang máy, thang cuốn

   * Kiểm định thiết bị chịu áp lực: Nồi: Nồi hơi, bình khí nén ...

   * Kiểm định thiết bị nâng hạ: Cầu trục, cổng trục, xe nâng ...

 

VĂN BẢN PHÁP QUY TRÌNH LIÊN QUAN ĐẾN TƯ VẤN XÂY DỰNG

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 quốc hội thông qua 18/6/2014 , có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2015 ( thay thế Luật xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12)

- Nghị định 32/2015/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2015 (thay thế Nghị định số 112/2009/NĐ-CP).

- Nghị định 59/2015/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 18/6/2015 qui định về quản lý dự án đầu tư xây dựng

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 quốc hội thông qua ngày 26/11/2013, có hiệu lực từ 01/7/2014 ( thay thế Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11. Bãi bỏ Mục 1 Chương VI Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12)

-  Nghị định 63/2014/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 26/4/2014, Quy định chi tiết thi hành một số điều  của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

TƯ VẤN GIÁM SÁT

Giám sát thi công xây dựng, giám sát lắp đặt thiết bị tại các công trình xây dựng, nhà máy, khu công nghiệp. Giám sát an toàn lao động:

- Kiểm tra nhân lực, thiết bị, máy móc, vật tư nhà thầu đưa vào công trường xây dựng. Các thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được Kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn.

- Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công. Kiểm tra phòng thí nghiệm cố định, thí nghiệm tại hiện trường.

- Kiểm tra và giám sát nhà thầu thi công đúng thiết kế, đảm bảo tiến độ và an toàn.

- Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng, lắp đặt thiết bị theo quy định.

THIẾT KẾ, THẨM TRA THIẾT KẾ

- Qui hoạch khu công nghiệp, khu đô thị, lập dự án, dự toán, thiết kế hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thiết kế cấp điện, cấp nước …

- Thiết kế nhà xưởng, thiết kế cầu trục, dầm cầu trục, cổng trục, móng cẩu tháp. Thiết kế kết cấu thép

TƯ VẤN XÂY DỰNG - QUẢN LÝ DỰ ÁN

Thay mặt chủ đầu tư quản lý dự án, tổ chức đấu thầu, chấm thầu …

 

Có thể bạn quan tâm
 

 

Nội dung liên quan
Không có dữ liệu