Kiểm định bình khí nén theo quy trình, thông tư của BLĐTBXH

 

Kiểm định bình khí nén hay còn gọi là bình chứa không khí nén, bình chịu áp lực. Quy trình kiểm định bình khí nén QTKĐ: 07-2016/BLĐTBXH  kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của  Bộ lao động - Thương binh và Xã hội.

 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG KIỂM ĐỊNH BÌNH KHÍ NÉN

- QCVN 01:2008 – BLĐTBXH  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực;

- TCVN 8366:2010 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo;

- TCVN 6155:1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa;

- TCVN 6156:1966 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử;

- TCVN 6008:2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.    

 

Bạn có thể quan tâm

>> Kiểm định thiết bị nâng hạ

>> Kiểm định chống sét, đo điện trở tiếp địa

>> Kiểm tra mối hàn: Siêu âm, Xray, thẩm thấu ...

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH BÌNH CHỨA KHÍ NÉN

 

1. Chuẩn bị kiểm định

Công ty kiểm định VIETSAF và đơn vị yêu cầu kiểm định bình kỹ thuật an toàn bình khí nén cần thống nhất một số việc như sau:

+ Công ty kiểm định VIETSAF

- Cùng với đơn vị sử dụng thiết bị lập biện pháp an toàn trong suốt quá trình kiểm định

- Bố trí kiểm định viên có năng lực, kinh nghiệm

- Mang đầy đủ trang thiết bị phù hợp để kiểm định bình chịu áp lực

- Kiểm định viên phải được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân

+ Đơn vị yêu cầu kiểm định

- Các thiết bị phải được lắp đặt hoàn chỉnh và đủ điều kiện để tiến hành kiểm định

- Chuẩn bị hồ sơ, lí lịch, các tài liệu có liên quan đến thiết bị

- Khoanh vùng khu vực cần kiểm định hoặc có biển cảnh báo trong suốt quá trình kiểm định.

- Cử cán bộ tham gia chứng kiến kiểm định và công nhân vận hành, sửa chữa, căn chỉnh thiết bị khi cần thiết

2. Tiến hành kiểm định

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch bình chịu áp lực.

- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong.

- Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm: Thử bền, thử kín.

- Kiểm tra vận hành.

- Xử lý kết quả kiểm định.

+ Một số hình ành về kiểm tra kỹ thuật và thử áp suất của bình:

Việc kiểm tra chỉ được thực hiện khi công tác chuẩn bị đạt yêu cầu

 

Kiểm tra thông số kỹ thuật của bình khí nén

Kiểm tra thông số kỹ thuật của bình khí nén

Kiểm tra thông số kỹ thuật bồn chứa LPG

Kiểm tra thông số kỹ thuật bồn chứa LPG

 

 kiểm định bình khí nén

Siêu âm chiều dày, kiểm định bình khí nén

Kiểm định bồn gas

Siêu âm kiểm tra chiều dày bồn Gas 

Siêu âm kiểm tra chiều dày bồn LPG

Xả nước ngưng đáy bình khí nén

Kiểm tra rò rỉ  khí gas

Kiểm tra rò rỉ  khí gas

 

Thử áp lực bồn chứa CO2 bằng khí ni tơ

Thử áp lực bồn chứa CO2 bằng khí ni tơ

Thử áp lực bồn chứa gas

Thử áp lực bồn chứa LPG bằng khí Ni tơ

 

căn chỉnh van an toàn

Kiểm tra, căn chỉnh van an toàn bình khí nén

Kiểm tra,căn chỉnh van an toàn bồn chứa LPG

Kiểm tra,căn chỉnh van an toàn bồn chứa LPG

 

XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH BÌNH CHỊU ÁP LỰC, BÌNH KHÍ NÉN 

- Sau khi hoàn tất công tác kiểm định, kiểm định viên lập 02 biên bản kiểm định và cùng với người chứng kiến, đại diện chủ sử dụng ký vào biên bản kiểm định, mỗi bên giữ 01 bản.

- Kiểm định viên ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị

- Chỉ dán tem khi thiết bị kiểm định đạt yêu cầu

 

THỜI HẠN KIỂM ĐỊNH AN TOÀN BÌNH KHÍ NÉN

Từ 1 - 3 năm tùy thuộc thời gian, điều kiện làm việc và chất lượng của bình

 

THỜI GIAN TRẢ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

Cấp giấy chứng nhận trong vòng 03 ngày kể từ khi hoàn tất công việc kiểm định tại hiện trường.

 

GIÁ KIỂM ĐỊNH BÌNH KHÍ NÉN

Đơn giá kiểm định được thể hiện theo biểu phí kiểm định tại thông tư số  41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể:

TT

Đặc tính kỹ thuật của bình khí nén

Đơn vị tính Đơn giá
1

Dưới 02 m3

Thiết bị

500,000

2

Trên 02 m3 ÷ 10 m3

Thiết bị

800,000

3

Từ trên 10 m3 ÷ 25 m3

Thiết bị

1,200,000

4

Từ trên 25 m3 ÷ 50 m3

Thiết bị

1,500,000

5

Từ trên 50 m3 ÷ 100 m3

Thiết bị

4,000,000

6

Từ trên 100 m3 ÷ 500 m3

Thiết bị

6,000,000

7

Trên 500 m3

Thiết bị

7,500,000

 

Hãy liên hệ với Công ty VIETSAF để được báo giá kiểm định bình khí nén TỐT và được phục vụ nhanh chóng nhất.