Hiệu chuẩn cân điện tử chính xác, nhanh gọn, giá phù hợp

Quy định, quy trình hiệu chuẩn cân điện tử được thực khi hiệu chuẩn lần đầu, định kỳ và hiệu chuẩn cân điện tử sau khi sửa chữa các phương tiện đo …

Phương pháp hiệu chuẩn cân điện tử:

+ Kiểm tra bên ngoài:

- Cân phải có nhãn ghi các thông số như số máy, nơi sản xuất, Max, giá trị độ chia.

 - Cân phải có đầy đủ các bộ phận và phụ kiện cần thiết.

- Bộ phận chỉ thị của cân phải đảm bảo rõ ràng và đọc được chính xác.

- Bộ phận tiếp nhận tải của cân phải cứng, vững và không bị vướng bởi các bộ phận khác của cân.

+ Kiểm tra kỹ thuật

- Kiểm tra tài liệu kỹ thuật của cân để xác định hệ số ảnh hưởng của nhiệt độ (TK) do nhà sản xuất cung cấp.

 - Tải khởi động cân 3 lần, mức tải khởi động tương đương với (80 ÷ 100) % của Max. Trong quá trình tải khởi động, cân phải hoạt động bình thường.

  - Đối với cân có chức năng hiệu chỉnh bằng quả cân bên trong thì phải cho cân thực hiện chức năng này. Chức năng đó của cân phải hoạt động bình thường.

 - Đối với cân không có chức năng hiệu chỉnh bằng quả cân bên trong thì bắt buộc phải có cơ cấu niêm phong để ngăn cản được việc điều chỉnh độ đúng của cân.

+ Kiểm tra đo lường

Cân cần hiệu chuẩn được kiểm tra đo lường theo trình tự nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây: Kiểm tra độ lặp lại, lệch tâm, sai số gần max,  kiểm tra độ đúng

 

Xử lý kết quả hiệu chuẩn cân điện tử

Cân sau khi kiểm định, hiệu chuẩn phải đảm bảo sai số theo quy định, nếu không đạt sẽ không được cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn và xóa dấu hiệu cũ.

Thời hạn hiệu chuẩn cân theo chu kỳ là 12 tháng.  

Giá hiệu chuẩn cân điện tử phụ thuộc vào số lượng cũng như vị trí lắp đặt và địa điểm kiểm tra. Hãy liên hệ để được cung cấp bảng báo giá chi phí hiệu chuẩn cân điện tử tốt nhất.

Có thể bạn quan tâm: 

>>> An toàn lao động, tai nạn lao động, luật an toàn vệ sinh lao động

>>> Chống sét lan truyền, hệ thống chống sét trực tiếp