Đo độ ồn và đo độ rung uy tín, chính xác, nhanh gọn, giá tốt

Đo độ ồn và đo độ rung do máy móc thiết bị hay hoạt động của con người tạo ra. Chúng tôi kiểm tra và xác nhận các thông số hiện tại đo được, so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành, có tham khảo cả hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị cần đo. Cấp giấy chứng nhận kiểm định.

 

+ Quy trình, quy định về đo độ ồn:

Quy trình thực hiện và những lưu ý trong quá trình thực hiện đo tiếng ồn trong môi trường nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của tiếng ồn đối với con người thông qua các chỉ tiêu quy định.

- TCVN ISO/IEC 17025: 2007 Yêu cầu chung về năng lực của phòng thí nghiệm và hiệu  chuẩn.

- TCVN 7878-1: 2008(ISO 1996-1: 2003) Âm học- Mô tả, đo và đánh giá tiềng ồn môi trường – Phần 1: các đại lượng cơ bản và phương pháp đánh giá.

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ – BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế.

- QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

- Hướng dẫn sử dụng máy đo ồn của nhà chế tạo

 

Đo độ ồn

Đo độ ồn cho tháp giải nhiệt của hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa trung tâm

 

Đo độ ồn do quạy, động cơ gây ra

Đo độ ồn cho quạt hút thông gió

 

+ Quy trình, quy định về đo độ rung

Các bước thực hiện và những lưu ý trong quá trình thực hiện đo cường độ rung phát sinh do các hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng và giao thông. Đo độ rung tại ghế ngồi, sàn làm việc,  bộ phận điều kiển, nơi tay cầm của các phương tiện và thiết bị tác động lên người lao động trong sản xuất v.v… nhằm làm cơ sở đánh  giá ảnh hưởng của chúng lê sức khỏe con người và các khu công cộng, khu dân cư  căn cứ trên các tiêu chuẩn quy định hiện hành..

- TCVN ISO/IEC 17025: 2007 Yêu cầu chung về năng lực của phòng thí nghiệm và hiệu  chuẩn.

- TCVN 6962: 2001 Rung và chấn động- Rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp- Mức tối đa cho phép đối với môi trường khu công cộng và khu dân cư.

- TCVN 7210: 2002 Rung động và va chạm- rung động đ phương tiện giao thông đường bộ- Giới hạn cho phép đối với môi trường khu công cộng và khu dân cư.

-TCVN 6963 : 2001 Rung động và chấn động – rung động do các hoạt động xây dựng và sản xuất công nghiệp- Phương pháp đo

- Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ – BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế.

- QCVN 27: 2010/BTNMT Quy chuẩn quốc gia về độ rung

- Hướng dẫn sử dụng máy do độ rung của nhà chế tạo.

 

Đo độ rung

Đo độ rung cho động cơ

 

Đo độ rung cho máy bơm nước

Đo độ rung cho máy bơm nước

 

Liên hệ để được cung cấp dịch vụ đo độ ồn hoặc đo độ rung thời và nhận báo giá ưu đãi.

Có thể bạn quan tâm: 

>>> Kiểm tra chất lượng mối hàn, kiểm tra khuyết tật đường hàn