Kiểm định máy nén khí

Kiểm định máy nén khí tức là kiểm tra sự làm việc đồng bộ giữa máy nén và các bình chứa khí nén đi kèm theo máy ...

 

 KIỂM ĐỊNH MÁY NÉN KHÍ

Kiểm định máy nén khí tức là kiểm tra sự làm việc đồng bộ giữa máy nén và các bình chứa khí nén đi kèm theo máy.

Máy nén khí là thiết bị có khả năng làm tăng áp suất của chất khí. Chất khí này được nén trong bình chịu áp lực (hay bình chứa khí nén) và được sử dụng rất rộng rãi trong cuộc sống từ việc bơm lốp ô tô cho đến vận hành máy móc, thiết bị …

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Đây là các bước kiểm định máy nén khí thông qua hình ảnh minh họa. Để tìm hiểu chi tiết qui trình kiểm định bình chịu áp lực do Bộ lao động - Thương binh và Xã hội ban hành có thể xem: QTKĐ: 07-2016/BLĐTBXH

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

- QCVN 01:2008 – BLĐTBXH  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực;

- TCVN 8366:2010 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo;

- TCVN 6155:1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa;

- TCVN 6156:1966 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử;

- TCVN 6008:2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.    

Có thể bạn quan tâm

   * Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

   * Kiểm tra chất lượng mối hàn: Siêu âm mối hàn, Xray, thẩm thấu ...

   * Kiểm định hệ thống chống sét, đo điện trở nối đất

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH

1. Chuẩn bị kiểm định

Công ty kiểm định VIETSAF và đơn vị yêu cầu kiểm định máy nén khí cần thống nhất một số việc như sau:

Công ty kiểm định VIETSAF

- Cùng với đơn vị sử dụng thiết bị lập biện pháp an toàn trong suốt quá trình kiểm định

- Bố trí kiểm định viên có năng lực, kinh nghiệm

- Mang đầy đủ trang thiết bị phù hợp để kiểm định bình chịu áp lực

- Kiểm định viên phải được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân

Đơn vị yêu cầu kiểm định

- Các thiết bị phải được lắp đặt hoàn chỉnh và đủ điều kiện để tiến hành kiểm định

- Chuẩn bị hồ sơ, lí lịch, các tài liệu có liên quan đến thiết bị

- Khoanh vùng khu vực cần kiểm định hoặc có biển cảnh báo trong suốt quá trình kiểm định.

- Cử cán bộ tham gia chứng kiến kiểm định và công nhân vận hành, sửa chữa, căn chỉnh thiết bị khi cần thiết

2. Tiến hành kiểm định

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch bình chịu áp lực;

- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;

- Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm: Thử bền, thử kín

- Kiểm tra vận hành;

- Xử lý kết quả kiểm định.

2.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong: Chỉ được thực hiện khi công tác chuẩn bị đạt yêu cầu

Kiểm tra các thông số của máy nén khí

Kiểm tra các thông số của máy nén khí

Kiểm tra các thông số của bình chứa khí nén

Kiểm tra các thông số của bình chứa khí nén

 

Kiểm định máy nén khí

Kiểm định máy nén khí đặt cố định

Kiểm định máy nén khí di động

Kiểm định máy nén khí di động

 

Kiểm định máy nén khí lắp cố định

Kiểm định hệ thống máy nén khí của dây chuyền sản xuất xi măng

Siêu âm chiều dày bình chứa khí nén của máy nén khí

Siêu âm chiều dày bình chứa khí nén của máy nén khí

 

Kiểm tra máy nén khí

Kiểm tra máy nén khí

Xả nước ngưng của bình chứa khí nén

Hướng dẫn Công nhân vận hành máy nén khí xả nước ngưng của bình chứa khí nén

 

3. Xử lý kết quả kiểm định máy nén khí (bình chứa khí nén)

3.1. Sau khi hoàn tất công tác kiểm định, kiểm định viên lập 02 biên bản kiểm định và cùng với người chứng kiến, đại diện chủ sử dụng ký vào biên bản kiểm định, mỗi bên giữ 01 bản.

3.2. Kiểm định viên ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị

3.3. Chỉ dán tem khi thiết bị kiểm định đạt yêu cầu

3.4. Công ty kiểm định an toàn VIETSAF sẽ cấp chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hai bên thông qua biên bản kiểm định.