Kiểm định hệ thống lạnh

  02/12/2015

 

KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG LẠNH VÀ KIỂM ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA THÔNG GIÓ

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH

Xin giới thiệu một số hình ảnh kiểm định thông qua hình ảnh minh họa. Quý vị có thể xem toàn bộ quy trình kiểm định an toàn hệ thống lạnh do Bộ lao động - Thương binh và Xã hội ban hành: QTKĐ: 08-2016/BLĐTBXH

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

- QCVN 01: 2008 - BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực;

- TCVN 8366 : 2010 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn thiết kế, kết cấu, chế tạo;

- TCVN 6155 và 6156 :1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa và phương pháp thử;

- TCVN 6104: 1996 - Hệ thống máy lạnh dùng để làm lạnh và sưởi - Yêu cầu an toàn;

- TCVN 6008 : 2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn: Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra;

- TCVN 9385:2012 - Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

- TCVN 9358 : 2012 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung.

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH

1. Chuẩn bị kiểm định

Công ty kiểm định VIETSAF và đơn vị có hệ thống lạnh cần kiểm định sẽ thống nhất một số việc như sau:

Công ty kiểm định VIETSAF

- Cùng với đơn vị sử dụng thiết bị lập biện pháp an toàn trong suốt quá trình kiểm định

- Bố trí kiểm định viên có năng lực, kinh nghiệm

- Mang đầy đủ trang thiết bị phù hợp để kiểm định bình chịu áp lực

- Kiểm định viên phải được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân

Đơn vị yêu cầu kiểm định hệ thống lạnh

- Các thiết bị phải được lắp đặt hoàn chỉnh và đủ điều kiện để tiến hành kiểm định

- Chuẩn bị hồ sơ, lí lịch, các tài liệu có liên quan đến thiết bị

- Khoanh vùng khu vực cần kiểm định hoặc có biển cảnh báo trong suốt quá trình kiểm định.

- Cử cán bộ tham gia chứng kiến kiểm định và công nhân vận hành, sửa chữa, căn chỉnh thiết bị khi cần thiết

2. Tiến hành kiểm định

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch của hệ thống lạnh;

- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;

- Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm: Thử bền, thử kín

- Kiểm tra vận hành;

- Xử lý kết quả kiểm định.

2.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong: Chỉ được thực hiện khi công tác chuẩn bị đạt yêu cầu

Kiểm tra thông số kỹ thuật hệ thống lạnh hãng TraneKiểm tra thông số kỹ thuật hệ thống lạnh hãng Trane Kiểm tra thông số kỹ thuật hệ thống lạnh hãng CarrierKiểm tra thông số kỹ thuật hệ thống lạnh hãng Cerrier

 

Kiểm định hệ thống lạnh tòa nhà văn phòngKiểm định hệ thống lạnh (Kiểm tra Chiller) tòa nhà văn phòng cho thuê Kiểm định hệ thống lạnh tại KCNKiểm định hệ thống lạnh tại KCN

 

Kiểm tra ống thông gióKiểm tra đường ống thông gió Kiểm tra tháp giải nhiệtKiểm tra tháp giải nhiệt

 

Kiểm tra rò rỉ khí gasKiểm tra rò rỉ khí gas Kiểm tra độ ồn bên ngoài phòng đặt máyKiểm tra độ ồn bên ngoài phòng đặt máy

 

Kiểm tra nhiệt độ của Chiller trong phòng máyKiểm tra nhiệt độ của Chiller trong phòng máy Kiểm tra nhiệt độ của quạt gió (FCU) đặt trên trần của các phòng làm việcKiểm tra nhiệt độ của quạt gió (FCU) đặt trên trần của các phòng làm việc

 

Có hiện tượng đọng sương do nước ngưng( Cần phải khắc phục)Có hiện tượng đọng sương do nước ngưng( Cần phải khắc phục) Các nhà thầu Điều hòa thông gió, Trần, Cứu hỏa đã không thống nhất khi lắp đặtCác nhà thầu Điều hòa thông gió, Trần, Cứu hỏa đã không thống nhất khi lắp đặt

 

Kiểm tra vận hành ChilllerKiểm tra vận hành Chilller Kiểm tra lưu lượng gió tại cửa thổi gióKiểm tra lưu lượng gió tại cửa thổi gió

 

Dạng bẫy nước ngưng này nếu lắp đặt không tốt rất dễ tràn nước ngưng ra trần nhàDạng bẫy nước ngưng này nếu lắp đặt không tốt rất dễ tràn nước ngưng ra trần nhà Nước ngưng bị đọng nhiều trong máng chứa nước ngưng của FCUNước ngưng bị đọng nhiều trong máng chứa nước ngưng của FCU

 

3. Xử lý kết quả kiểm định hệ thống lạnh

3.1. Sau khi hoàn tất công tác kiểm định, kiểm định viên lập 02 biên bản kiểm định và cùng với người chứng kiến, đại diện chủ sử dụng ký vào biên bản kiểm định, mỗi bên giữ 01 bản.

3.2. Kiểm định viên ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị

3.3. Chỉ dán tem khi thiết bị kiểm định đạt yêu cầu

3.4. Công ty kiểm định an toàn VIETSAF sẽ cấp chứng nhận kết quả kiểm định cho thiết bị trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hai bên thông qua biên bản kiểm định.

kiểm định VIETSAF giới thiệu

Đến với Công ty kiểm định an toàn VIETSAF để được cung cấp các dịch vụ: Kiểm định an toàn thiết bị, kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá hủy, tư vấn xây dựng, kiểm định chống sét, đo điện trở đất, huấn luyện an toàn & đào tạo, …

Kiểm định Máy xúc, máy đào, máy khoan cọc nhồi, búa đóng cọc, máy phát điện, máy ép cọc ...