Kiểm định bình khí nén

  23/11/2015

 

Kiểm định bình khí nén hay còn gọi là bình chứa không khí nén, bình chịu áp lực. Quy trình kiểm định bình khí nén QTKĐ: 07-2016/BLĐTBXH  kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của  Bộ lao động - Thương binh và Xã hội.

 

TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG

- QCVN 01:2008 – BLĐTBXH  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực;

- TCVN 8366:2010 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo;

- TCVN 6155:1996 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa;

- TCVN 6156:1966 - Bình chịu áp lực - Yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa, phương pháp thử;

- TCVN 6008:2010 - Thiết bị áp lực - Mối hàn yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra.    

Có thể bạn quan tâm

   * Kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

   * Kiểm tra chất lượng mối hàn: Siêu âm mối hàn, Xray, thẩm thấu ...

   * Kiểm định hệ thống chống sét, đo điện trở nối đất

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH

1. Chuẩn bị kiểm định

Công ty kiểm định VIETSAF và đơn vị yêu cầu kiểm định bình kỹ thuật an toàn bình khí nén cần thống nhất một số việc như sau:

Công ty VIETSAF

- Cùng với đơn vị sử dụng thiết bị lập biện pháp an toàn trong suốt quá trình kiểm định

- Bố trí kiểm định viên có năng lực, kinh nghiệm

- Mang đầy đủ trang thiết bị phù hợp để kiểm định bình chịu áp lực

- Kiểm định viên phải được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân

Đơn vị yêu cầu 

- Các thiết bị phải được lắp đặt hoàn chỉnh và đủ điều kiện để tiến hành kiểm định

- Chuẩn bị hồ sơ, lí lịch, các tài liệu có liên quan đến thiết bị

- Khoanh vùng khu vực cần kiểm định hoặc có biển cảnh báo trong suốt quá trình kiểm định.

- Cử cán bộ tham gia chứng kiến kiểm định và công nhân vận hành, sửa chữa, căn chỉnh thiết bị khi cần thiết

2. Tiến hành kiểm định

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch bình chịu áp lực;

- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong;

- Kiểm tra kỹ thuật thử nghiệm: Thử bền, thử kín

- Kiểm tra vận hành;

- Xử lý kết quả kiểm định.

2.1. Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài, bên trong: Chỉ được thực hiện khi công tác chuẩn bị đạt yêu cầu

Kiểm tra thông số kỹ thuật của bình khí nénKiểm tra thông số kỹ thuật của bình khí nén Kiểm tra thông số kỹ thuật bồn chứa LPGKiểm tra thông số kỹ thuật bồn chứa LPG

 

 kiểm định bình khí nénSiêu âm chiều dày, kiểm định bình khí nén Kiểm định bồn gasSiêu âm kiểm tra chiều dày bồn Gas 
Siêu âm kiểm tra chiều dày bồn LPGXả nước ngưng đáy bình khí nén Kiểm tra rò rỉ  khí gasKiểm tra rò rỉ  khí gas

 

Thử áp lực bồn chứa CO2 bằng khí ni tơThử áp lực bồn chứa CO2 bằng khí ni tơ Thử áp lực bồn chứa gasThử áp lực bồn chứa LPG bằng khí Ni tơ

 

căn chỉnh van an toànKiểm tra, căn chỉnh van an toàn bình khí nén Kiểm tra,căn chỉnh van an toàn bồn chứa LPGKiểm tra,căn chỉnh van an toàn bồn chứa LPG

 

3. Xử lý kết quả kiểm định bình chịu áp lực, bình khí nén 

3.1. Sau khi hoàn tất công tác kiểm định, kiểm định viên lập 02 biên bản kiểm định và cùng với người chứng kiến, đại diện chủ sử dụng ký vào biên bản kiểm định, mỗi bên giữ 01 bản.

3.2. Kiểm định viên ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thiết bị

3.3. Chỉ dán tem khi thiết bị kiểm định đạt yêu cầu

4. Thời hạn kiểm định an toàn bình khí nén:

Từ 1 - 3 năm tùy thuộc thời gian, điều kiện làm việc và chất lượng của bình

5. Thời gian trả kết quả kiểm định:

Cấp giấy chứng nhận trong vòng 03 gày kể từ khi hoàn tất công việc kiểm định tại hiện trường.

6. Giá kiểm định bình khí nén

- Phí kiểm định tại thông tư số  41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội, cụ thể:

- Liên hệ với VIETSAF để có bảng báo giá nhanh và tốt nhất.

 

Tin tức mới
kiểm định VIETSAF giới thiệu

Đến với Công ty kiểm định an toàn VIETSAF để được cung cấp các dịch vụ: Kiểm định an toàn thiết bị, kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá hủy, tư vấn xây dựng, kiểm định chống sét, đo điện trở đất, huấn luyện an toàn & đào tạo, …

Kiểm định Máy xúc, máy đào, máy khoan cọc nhồi, búa đóng cọc, máy phát điện, máy ép cọc ...