Quy trình kiểm định thang máy

  14/12/2015

 

Quy trình kiểm định thang máy do Bộ lao động ban hành bao gồm cả quy trình kiểm định thang cuốn, băng tải chở người. Quy trình thang máy điện có phòng máy và không phòng máy, thang máy thủy lực, thang máy chở hàng ... Các quy trình này được thể hiện tại thông tư số 54/2016/TT - BLĐTBXH ngày 28/12/2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Quý vị có thể Download quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn thang cuốn, thang máy bao gồm:

+ Thang máy điện:

     1. Thang máy có phòng máy 

     2. Thang máy không phòng máy( Hiện này đang dùng chung một quy trình với thang có phòng máy)

Về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thang có và không có buồng máy gần như nhau, chỉ khác về cách bố trí tời (mô tơ) kéo cabin cho nên điểm khác biệt cơ bản về quy trình kiểm định 02 loại thang máy này là việc kiểm tra bộ cứu hộ, kiểm tra đỉnh hố thang, kiểm tra tời (mô tơ) kéo cabin.

+ Thang máy thủy lực

Thang máy chở hàng

+ Thang cuốn, băng tải chở người

 

Xem thêm

Danh mục các thiết bị phải kiểm định: Thông tư  53/2016/TT - BLĐTBXH ngày 28/12/2016 - BLĐTBXH

* Bảng giá kiểm định thiết bị máy móc: Chi tiết ...

* Các tiêu chuẩn, quy phạm, quy định liên quan đến kiểm định và sử dụng thang:

 

- QCVN 02:2011/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện;

- TCVN 6904:2001, Thang máy điện - Phương pháp thử - Các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;

- TCVN 6395:2008 , Thang máy điện - yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;

- TCVN 7628:2007 (ISO 4190), Lắp đặt thang máy;

- TCVN 5867: 2009. Thang máy, Cabin, đối trọng và ray dẫn hướng. Yêu cầu an toàn;

- TCVN 7550:2005. Cáp thép dùng cho thang máy-yêu cầu tối thiểu;

- TCVN 6396 - 2:2009,Thang máy thủy lực - yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;

- TCVN 6905 : 2001, Thang máy thủy lực - Phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;

- QCVN 11:2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người;

- TCVN 6397: 2010, Thang cuốn và băng tải chở người - Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;

- TCVN 6906: 2001, Thang cuốn và băng chở người - Phương pháp thử, các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt;

- TCVN 9385:2012: Chống sét cho công trình xây dựng - Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.

- TCVN 9358 : 2012 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung;

 

Bạn có thể tham khảo quy trình kiểm định an toàn thang máy thông qua các hình ảnh do các kiểm định viên của VIETSAF ghi lại trong qúa trình thực hiện kiểm định tại các tòa nhà, chung cư …

 

Có thể bạn quan tâm
Kiểm định thang máy Cách sử dụng thang máy an toàn
Kiểm định thang cuốn Cấu tạo thang máy điện

 

kiểm định VIETSAF giới thiệu

Đến với Công ty kiểm định an toàn VIETSAF để được cung cấp các dịch vụ: Kiểm định an toàn thiết bị, kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá hủy, tư vấn xây dựng, kiểm định chống sét, đo điện trở đất, huấn luyện an toàn & đào tạo, …

Kiểm định Máy xúc, máy đào, máy khoan cọc nhồi, búa đóng cọc, máy phát điện, máy ép cọc ...