Kiểm định thiết bị nâng

  30/07/2015

 

Kiểm định thiết bị nâng là hoạt động kiểm tra, phân tích và thử tải của Công ty kiểm định an toàn VIETSAF theo quy trình kiểm định thiết bị nâng do Bộ lao động ban hành, nhằm đánh giá tình trạng an toàn của thiết bị theo quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật.

  

Thiết bị nâng dùng để nâng hạ, di chuyển hàng hóa. Là loại có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động nên cho dù được sử dụng đúng mục đích và hướng dẫn của nhà chế tạo nhưng trong quá làm việc vẫn tiềm ẩn khả năng xảy ra tai nạn lao động như đổ, sập, đứt cáp … làm ảnh hưởng đến đến sức khỏe, tính mạng con người, hư hại tài sản, máy móc thiết bị. Cho nên phải kiểm định thiết bị nâng trước khi đưa vào sử dụng, kiểm định bất thường và kiểm định định kỳ sau khi đã hết hạn kiểm định theo quy định tại thông tư số 54/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ lao động - thương binh và xã hội. Quý vị có thể xem trọn bộ quy trình kiểm định thiết bị nâng của bộ lao động.

 

Kiểm định thiết bị nâng khi xây dựng phần móng

Kiểm tra, kiểm định thiết bị nâng tại các công trình từ lúc thi công nền móng

 

MỘT SỐ TIÊU CHUẨN, QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ NÂNG

- QCVN 7: 2012/BLĐTBXH, Quy chuẩn Quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng;

- TCVN 8855-2-2011. Cần trục và thiết bị nâng. Chọn cáp. Phần 2: Cần trục tự hành. Hệ số an toàn;

- TCVN 4244:2005, Thiết bị nâng thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật;

- TCVN 5206:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu an toàn đối với đối trọng và ổn trọng;

- TCVN 5208-1: 2008 : Cần trục. Yêu cầu đối với cơ cấu công tác. Phần 1: Yêu cầu chung;

- TCVN 5208-4 : 2008: Cần trục. Yêu cầu đối với cơ cấu công tác.  Phần 4: Cần trục kiểu cần;

- TCVN 5209:1990, Máy nâng hạ. Yêu cầu an toàn đối với thiết bị điện;

- TCVN 4755:1989, Cần trục. Yêu cầu an toàn đối với các thiết bị thuỷ lực;

- TCVN 5179:1990, Máy nâng hạ - Yêu cầu thử thuỷ lực về an toàn.

- TCVN 7772:2007, Xe, máy và thiết bị thi công di động. Phân loại;

- QCVN 13:2011/BGTVT, Quy chuẩn Quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối vơi xe máy chuyên dùng.

 

Kiểm định thiết bị tại công trường, nhà máy

Kiểm định các cần trục có sức nâng lớn khi tham ra lắp đặt công trình như nhiệt điện, thủy điện ...

 

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ NÂNG

1. Chuẩn bị kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng

Công ty kiểm định VIETSAF và đơn vị yêu cầu thống nhất:

Công ty VIETSAF

- Cùng đơn vị sử dụng thiết bị lập biện pháp an toàn trong suốt quá trình kiểm định

- Bố trí kiểm định viên có năng lực, kinh nghiệm

- Mang đầy đủ trang thiết bị phù hợp để kiểm định thiết bị

- Kiểm định viên phải được trang bị đầy đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân

Đơn vị yêu cầu kiểm định thiết bị nâng

- Thiết bị nâng phải được lắp đặt và đủ điều kiện để tiến hành kiểm định

- Chuẩn bị hồ sơ, lý lịch, các tài liệu có liên quan đến thiết bị

- Khu vực kiểm định phải đủ rộng, trên nền cứngt(đối với thiết bị nâng tự hành). Phải khoanh vùng hoặc có biển cảnh báo trong suốt quá trình kiểm định

- Cử cán bộ tham gia chứng kiến kiểm định và công nhân vận hành, sửa chữa, căn chỉnh thiết bị khi cần thiết.

 

Kiểm định máy móc thiết bị

Kiểm định máy móc thiết bị tham gia lắp đặt các nhà máy của SAMSUNG tại Việt Nam

 

2. Tiến hành kiểm định an toàn thiết bị nâng

- Kiểm tra hồ sơ, lý lịch thiết bị;

- Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài;

- Thử không tải;

- Thử tải: thử tải tĩnh, thử tải động;

- Xử lý kết quả kiểm định.

 

Thử tải cần trục ô tô 50 tấn tại Xi măng Nghi Sơn

Thử tải cần trục, một công việc rất quan trọng để đánh giá khả năng làm việc an toàn của thiết bị

 

Thời hạn kiểm định thiết bị nâng

Từ 1 - 2 năm tùy thuộc vào điều kiện làm việc, chất lượng, cũng như tuổi thọ việc của thiết bị

Thời gian cấp phiếu chứng nhận

Chậm nhất 03 là ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất công việc kiểm định tại hiện trường VIETSAF sẽ cung cấp kết quả kiểm định cho khách hàng.

Giá kiểm định thiết bị nâng hạ

- Phí kiểm định được quy định tại thông tư số 41/2016/TT-BLĐTBXH ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tùy thuộc vào số lượng, địa điểm kiểm tra thiết bị, VIETSAF sẽ gởi tới quý vị bản báo giá kiểm định thiết bị nâng phù hợp nhất

 

Thử tải cầu trục, cổng trục 200 tấn - Đang thử tải tĩnh 250 tấn

Việc chuẩn bị tải trọng để thử tải cổng trục 200 tấn như  thế này cũng phải mất gần một tuần

 

Quý vị có thể download toàn bộ 30 quy trình kiểm định thiết nâng, thiết bị áp lực, thang máy File DOC và File PDF được ban hành theo thông tư số 54/2016/TT- BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

Có thể bạn quan tâm

Danh mục thiết bị phải kiểm định

Biểu phí kiểm định an toàn           

Quy trình kiểm định an toàn thiết bị

Liên hệ với chúng tôi

 

kiểm định VIETSAF giới thiệu

Đến với Công ty kiểm định an toàn VIETSAF để được cung cấp các dịch vụ: Kiểm định an toàn thiết bị, kiểm tra mối hàn bằng phương pháp không phá hủy, tư vấn xây dựng, kiểm định chống sét, đo điện trở đất, huấn luyện an toàn & đào tạo, …

Kiểm định Máy xúc, máy đào, máy khoan cọc nhồi, búa đóng cọc, máy phát điện, máy ép cọc ...